Mario Tamagno สถาปนิกหัวใจสยาม

Posted on March 21, 2012

0


Mario Tamagno

มาริโอ ตามัญโญ (Mario Tamagno) เป็นสถาปนิกชาวอิตาลี เกิดที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2420 จบการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม จากสถาบันประณีตศิลป์ อัลแบร์ติน่า ที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี

หลังจบการศึกษาตามัญโญได้เข้ามารับราชการในกระ
ทรวงโยธาธิการแห่งประเทศสยาม ในปีพ.ศ.2443 โดยมีสัญญา
ว่าจ้างในการทำงานกับรัฐบาล 25 ปี ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชนิยมในงานศิลปะอิตาเลียน ทำให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เข้าร่วมในงานกระทรวงโยธาธิการในขณะนั้นเป็นชาวอิตาเลียนเกือบทั้งหมด

ตามัญโญ ยังได้รับความไว้วางพระทัย และพระเมตตา จากสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยา นริศรานุวัดติวงศ์ บิดาของวงการสถาปัตยกรรมของไทยและเป็นองค์เสนาบดี กระทรวงโยธาธิการ ตลอดระยะเวลา 25 ปี ในราชสำนักสยาม ผลงานการออกแบบชิ้นแรกของตามัญโญคือ สะพานมัฆวานรังสรรค์ ต่อจากนั้น ได้แก่ พระที่นั่งอัมพรสถาน และพระที่นั่งอภิเษกดุสิต ในพระราชวังดุสิต,วังบางขุนพรหม,ตำหนักปารุสกวัน และตำหนักจิตรลดา สะพานผ่านฟ้าลีลาศ,พระที่นั่งราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ และก่อนจะสิ้นรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามัญโญ ได้เริ่มงาน โครงการขนาดใหญ่สองชิ้นคือพระที่นั่งอนันตสมาคมและพระราชวังพญาไท
            ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผลงานของตามัญโญมีความหลากหลายมากขึ้น เขาออกแบบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถานีรถไฟหัวลำโพง ,สถานีรถไฟสวนจิตรลดา,สะพานขนาดเล็กในชุด “เจริญ” ที่สร้างขึ้นในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 6 หลายแห่ง,ที่ทำการกระทรวงพาณิชย์,บ้านนรสิงห์ของเจ้าพระยารามราฆพ (ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล) ,บ้านบรรทมสินธุ์ของเจ้าพระยาอนิรุทธเทวา (บ้านพิษณุโลก) และห้องสมุดเนลสัน เฮส์
  

ในปี พ.ศ.2468 หลังจากสัญญาที่ทำไว้กับรัฐบาลสยามหมดอายุ มาริโอ ตามานโญ ยังคงควบคุมการก่อสร้างที่บ้านนรสิงห์ ต่ออีกระยะหนึ่ง แล้วจึงเดินทางกลับไปยังอิตาลี แต่เมื่อกลับถึงอิตาลี เมืองตูริน ก็แตกต่างไปจากเมืองที่ ตามัญโญเคยรู้จัก

อิตาลีในขณะนั้น อยู่ในระยะเริ่มต้นของ ระบอบฟาสซิสม์มีการออกกฎหมายใหม่ให้สถาปนิกต้องเข้าเป็นสมาชิกในองค์กรสถาปนิก ตามัญโญจึงต้องรวบรวมเอกสาร ภาพถ่าย และแบบแปลน เพื่อจัดทำรายการผลงาน ยื่นแสดงเพื่อการนั้น

ตามัญโญก็ยังคงประกอบอาชีพสถาปนิก ในบรรดาสถาปนิกตูริน มีเขาเพียงคนเดียวที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคฟาสซิสต์ ต่อมาตามัญโญก็ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2484     อาคารที่น่าสนใจที่ตามัญโญได้ออกแบบในเมืองไทย

ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์

ห้องสมุดเนียลสันเฮส์ เป็นห้องสมุดเก่าแก่ ตั้งอยู่บนถนนสุรวงศ์ อาคารห้องสมุดทรงนีโอ-คลาสสิค บรรยากาศสวยงาม ให้บริการหนังสือภาษาอังกฤษโดยเฉพาะสมาชิกของห้องสมุด

อาคารห้องสมุด เป็นตึกชั้นเดียว เทคนิคของการสร้างฐานอาคารเป็นแบบเดียวกับพระที่นั่งอนันตสมาคม ออกแบบโดยนายมาริโอ ตามานโย (Mario Tamango ) สถาปนิกชาวอิตาเลียนที่เข้ามารับราชการในราชสำนักสยามสมัยรัชกาลที่ 5

 

 

 

 

 

 

 

สถานีรถไฟหลวงสวนจิตรดา

               สถานีรถไฟจิตรลดา หรือ สถานีรถไฟหลวงสวนจิตรลดาเป็นสถานีที่สร้างขึ้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อมีการเสด็จฯ ทางรถไฟ อีกทั้งได้เคยใช้เป็นสถานที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะในบางโอกาส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน           สถานีนี้ก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว สไตล์ยุโรป Italian Renaissance ตัวอาคารมีพื้นที่ 760 ตารางเมตร เสาอาคารมีลักษณะเป็นเสาคู่ ประดับครุฑพ่าห์ที่มุมทั้งสี่ของเพดาน ใช้สำหรับเป็นสถานีเมื่อมีการเสด็จฯ ทางรถไฟ เคยใช้เป็นสถานที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีรถไฟหัวลำโพง
          เริ่มต้นสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2453 ปลายสมัยรัชกาลที่ ใช้เวลาประมาณ 7 ปี ในการสร้างจนเสร็จ และเปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2459 ในสมัยรัชกาลที่ 6 นับเป็นชุมทางคมนาคมขนาดใหญ่ หรูหรา และทันสมัยมากในยุคนั้น มีโรงแรมราชธานีอยู่ภายในสถานี ไว้คอยบริการสำหรับนักเดินทางไกล
          สถานีรถไฟหัวลำโพง ออกแบบโดย นายมาริโอ ตามัญโญ สถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งเข้ามารับราชการอยู่ที่กระทรวงโยธาธิการ ในราชสำนักสยาม และมีผลงาน “ศิลปะสถาปัตย์” ที่สำคัญมากมาย คู่ประเทศไทย  รูปแบบของสถานี ได้รับอิทธิพลมาจากสถานีรถไฟเมืองแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (Frankfurt Germany) วัสดุสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง ก็สั่งนำเข้ามาจากประเทศเยอรมนี เช่นกัน

Advertisements
Posted in: Uncategorized