Browsing All Posts filed under »Visual Design«

MY’s WORK …

April 22, 2010

1

Visual Design . วิชาการเรียนรุ้ที่ว่าด้วยความสุนทรีย์ในความงามของสิ่งต่างๆๆ สอนโดย อ.น้ำ หรือ อ.ฐิติ ติตระการ สนุกสุดในคณะเเล้ววิชานี้ 55